Please enable JS

VÄRDERINGAR


KUNDER
Kunder betalar för ett erbjudande och gör det därmed möjligt att driva verksamhet. All aktiviteter inom ett företag skall därför vara inriktat på att öka mervärdet för kunden i företagets erbjudande.


Människor
Entreprenören, ledning och medarbetare är avgörande för alla företags framgång. Vi tror på en öppen och rak kultur som bygger på respekt för alla. Vi vill kunna attrahera, utveckla och behålla de bästa och mest talangfulla människorna!


Ordning och reda men hata byråkrati
Ordning och reda är A och O i alla verksamheter. Att göra rätt saker i rätt tid, att leverera vad som lovats och att göra färdigt är nödvändigt för lönsamhet. Byråkrati där interna aktiviteter blir viktigare än kundleveransen är, å andra sidan, lönsamhetens största fiende.


Hastighet och flexibilitet
Tiden för att definiera, besluta och genomföra en affärsplan eller strategiförändring skall vara kort. I vår globala värld förändras allt snabbt. Även den bästa strategin riskerar att bli gammal och överspelad om den inte genomförs snabbt och effektivt. Vidare kan ändringar i omvärlden göra att en affärsplan måste ändras. Här skall snabbhet och flexibilitet råda i arbetet.


Lönsamhet och kassaflöde
Företagande bygger på lönsamhet och positiva kassaflöden. Utan lönsamhet kan våra bolag inte fortsätta utvecklas och växa. Strategiarbetet tar därför fasta på hur verksamheternas tillväxt kan självfinansieras i så hög utsträckning som möjligt. Kundfinansiering, samarbete med leverantörer och fokus på att minska kapitalbindning i rörelsekapital är viktiga verktyg i detta arbete.


Det skall vara roligt att arbeta
Arbete ska vara roligt. Trycket att leverera är högt i dagens hårt konkurrensutsatta värld. Respekt för individen och känslan av gemenskap är viktiga aspekter för det mänskliga sinnet. Vi vill skapa de bästa arbetsplatserna.