Please enable JS

INVESTERINGAR

VÅRA INVESTERINGAR

Opus arbetar med bilbesiktning och närbesläktade verksamheter. Bolaget har byggt en stark marknadsposition i USA, Sverige och Sydamerika via organisk och förvärvsdriven tillväxt.
Omsättning cirka 1,6 mdr kr. Första investeringen gjordes 2002. Bolaget är idag noterat på Stockholmsbörsen Mid Cap. Göran Nordlund var styrelsens ordförande 2002-2016.
Hexatronic levererar produkter och lösningar för optiska fibernät tillhandahåller ett komplett sortiment av passiv infrastruktur. Verksamhet på alla världens kontinenter. Bolaget omsätter ca 1 mdr kr.
Investeringen gjordes 2007. Hexatronic är idag noterat på Stockholsmbörsen Small Cap. Göran Nordlund var bolagets styrelseordförande mellan 2007 till och med årsstämman i december 2016.
Transtema levererar tjänster och lösningar till nätägare, teleoperatörer och kommunikationsoperatörer. Bolaget projekterar, bygger och underhåller fibernät över hela landet. Verksamheten omsatte proforma 2015 ca 200 mkr. Bolaget har vuxit kraftigt organisk och med en offensiv förvärvsstrategi.
Investeringen gjordes 2014. Listat på Aktietorget. Göran Nordlund är styrelsens ordförande.
Silverbullet Film är ett filmproduktionsbolag som också arbetar med ett digitalt erbjudande för webben och mobilt. En av de ledande bolagen i Västsverige. Omsätter ca 20 mkr.
Investeringen gjordes 2007. Onoterat. Göran Nordlund är styrelsens ordförande.
Vadsbo SwitchTech utvecklar och säljer intelligent och kostnadseffektiv styrning av LED-belysning. Bolaget omsätter ca 40 mkr.
Investeringen gjordes 2015. Noterat på Aktietorget. Göran Nordlund är styrelsens ordförande.
Cellink levererar en komplett lösning för 3D bioprinting, dvs en lösning att skriva ut levande organ. Bolaget har utvecklat ett sk ”biobläck” som fungerar som bärare av de levande cellerna och 3D skrivare för den levande cellmassan. Bolaget har under 2015 vunnit en mängd priser som lovande bolag i Sverige och utomlands.Bolaget noterades på Nasdaq First North i november 2016.
Investeringen gjordes 2015. Göran Nordlund är styrelsens ordförande.
Scandlift säljer byggliftar och andra entreprenadmaskiner. Scandlift omsätter ca 20 mkr. Investeringen gjordes 2016 via Vizazi Invest AB där Göran Nordlund är styrelsens ordförande.
Partner Fondkommission är en mindre fondkommissionär med lokalisering i Göteborg och Stockholm. Bolaget arbetar med alla typer av transaktioner på och utanför börsen. Kunderna är i första hand mindre och medelstora företag. Fore C investerade 2012 och har ingen styrelserepresentation i Bolaget.
Wallmander&Co är en digital byrå som är specialiserad på webbsiter i Wordpress och e-handelslösningar med WooCommerce. Fore C Investerade 2016 och Göran Nordlund är styrelsens ordförande.
Göteborgs Truckservice GTS förvärvades i augusti 2018 som ett tillägg till Scandlift. GTS köper, säljer och utför service på truckar, terminaltraktorer och liknande fordon. Bolaget omsätter ca. 25 mkr och Göran Nordlund är styrelsens ordförande.