Please enable JS
Långsiktighet
Ärlighet
& Kreativitet
"Fore C investment investerar i entreprenörsledda företag. Vi tror att entreprenören i en verksamhet är den som gör skillnad och som kan skapa äkta värde."

VÄL UTBYGGT NÄTVERK
Fore C Investment är ett privat investmentbolag som ägs av Göran Nordlund. Göran är entreprenör, privat investerare och styrelseproffs. Sedan 2002 har han arbetat tillsammans med ett väl utbyggt nätverk av entreprenörer för att effektivt investera i och bygga värde i entreprenörsledda bolag. Flera av dessa bolag har under dessa år kunnat visa på mycket hög lönsam tillväxt och de har också givet god avkastning på vägen till alla dess aktieägare.

SAMLAD KOMPETENS
Metodiken, erfarenheten och den samlade kompetensen används idag i Fore C Investments investeringsfilosofi. Fore C Investment har sedan starten varit initiativtagare och drivande kraft bakom ett drygt 40-tal företagstransaktioner som förvärv och börsnoteringar. Sedan 2018 arbetar även Karl Nordlund, son till Göran, i bolaget. Förhoppningen är breddad kompetens och möjligheter till fler investeringar i framtiden.

VAD VI GÖR
Fore C investment investerar i entreprenörsledda företag. Vi tror att entreprenören i en verksamhet är den som gör skillnad och som kan skapa äkta värde. Nätverket runt Fore C Investment har alla en entreprenörsbakgrund. Vi har startat, byggt och sålt egna bolag tidigare. En bärande idé är att entreprenören i ett bolag skall ha ett fortsatt betydande ägande även efter en investering av Fore C Investment.

LÄS MER

VÄRDERINGAR
Arbete ska vara roligt. Trycket att leverera är högt i dagens hårt konkurrensutsatta värld. Respekt för individen och känslan av gemenskap är viktiga aspekter för det mänskliga sinnet. Vi vill skapa de bästa arbetsplatserna och för att göra det leds vi av våra värdeord Långsiktighet, Ärlighet och Kreativitet. Det är grundpelarna i hur vi arbetar i våra innehav.

LÄS MER


STRATEGIER
Vi tror på värdeskapande genom entreprenörsdrivet företagande. Värdeskapande är ett långsiktigt arbete som kräver tid. Det går sällan att bestämma exakt hur lång tid det kommer att ta att nå ett visst mål. Fore C Investment har därför ingen definierad tidshorisont för våra investeringar. Istället är det framtiden för investeringen och vår möjlighet att addera värde framåt som avgör huruvida vi skall vara kvar som ägare vid varje enskild tidpunkt. Historiskt har det visat sig att vi i många fall är kvar i över 10 år som ägare.

LÄS MER

VÅRA INVESTERINGAR

Opus arbetar med bilbesiktning och närbesläktade verksamheter. Bolaget har byggt en stark marknadsposition i USA, Sverige och Sydamerika via organisk och förvärvsdriven tillväxt.
Omsättning cirka 1,6 mdr kr. Första investeringen gjordes 2002. Bolaget är idag noterat på Stockholmsbörsen Mid Cap. Göran Nordlund var styrelsens ordförande 2002-2016.
Hexatronic levererar produkter och lösningar för optiska fibernät tillhandahåller ett komplett sortiment av passiv infrastruktur. Verksamhet på alla världens kontinenter. Bolaget omsätter ca 1 mdr kr.
Investeringen gjordes 2007. Hexatronic är idag noterat på Stockholsmbörsen Small Cap. Göran Nordlund var bolagets styrelseordförande mellan 2007 till och med årsstämman i december 2016.
Transtema levererar tjänster och lösningar till nätägare, teleoperatörer och kommunikationsoperatörer. Bolaget projekterar, bygger och underhåller fibernät över hela landet. Verksamheten omsatte proforma 2015 ca 200 mkr. Bolaget har vuxit kraftigt organisk och med en offensiv förvärvsstrategi.
Investeringen gjordes 2014. Listat på Aktietorget. Göran Nordlund är styrelsens ordförande.
Silverbullet Film är ett filmproduktionsbolag som också arbetar med ett digitalt erbjudande för webben och mobilt. En av de ledande bolagen i Västsverige. Omsätter ca 20 mkr.
Investeringen gjordes 2007. Onoterat. Göran Nordlund är styrelsens ordförande.
Vadsbo SwitchTech utvecklar och säljer intelligent och kostnadseffektiv styrning av LED-belysning. Bolaget omsätter ca 40 mkr.
Investeringen gjordes 2015. Noterat på Aktietorget. Göran Nordlund är styrelsens ordförande.
Cellink levererar en komplett lösning för 3D bioprinting, dvs en lösning att skriva ut levande organ. Bolaget har utvecklat ett sk ”biobläck” som fungerar som bärare av de levande cellerna och 3D skrivare för den levande cellmassan. Bolaget har under 2015 vunnit en mängd priser som lovande bolag i Sverige och utomlands.Bolaget noterades på Nasdaq First North i november 2016.
Investeringen gjordes 2015. Göran Nordlund är styrelsens ordförande.
Scandlift säljer byggliftar och andra entreprenadmaskiner. Scandlift omsätter ca 20 mkr. Investeringen gjordes 2016 via Vizazi Invest AB där Göran Nordlund är styrelsens ordförande.
Partner Fondkommission är en mindre fondkommissionär med lokalisering i Göteborg och Stockholm. Bolaget arbetar med alla typer av transaktioner på och utanför börsen. Kunderna är i första hand mindre och medelstora företag. Fore C investerade 2012 och har ingen styrelserepresentation i Bolaget.
Wallmander&Co är en digital byrå som är specialiserad på webbsiter i Wordpress och e-handelslösningar med WooCommerce. Fore C Investerade 2016 och Göran Nordlund är styrelsens ordförande.
Göteborgs Truckservice GTS förvärvades i augusti 2018 som ett tillägg till Scandlift. GTS köper, säljer och utför service på truckar, terminaltraktorer och liknande fordon. Bolaget omsätter ca. 25 mkr och Göran Nordlund är styrelsens ordförande.